O nás

Otvárate stránky rodinnej jazykovej školy v Trnave BrainyJAM, ktorá je licencovaným partnerom Brainy SK, s.r.o.

Rodinnú atmosféru umocňujú aj naše priestory v rodinnom dome, ale hlavne náš osobný prístup ku každému študentovi.

Vďaka 28-ročnej praxi v oblasti jazykového vzdelávania a vďaka osvedčeným patentovaným metódam sa budete učiť moderne a systematicky.

Vzdelávať vás budú špičkoví, kreatívni lektori, s dôrazom na zážitkové učenie – lebo niet vzdelania mysle bez vzdelania srdca.

 

„NIE CHOĎ, ALE POĎ!“

Je naším krédom pri výchove a vzdelávaní detí ako aj dospelých. Je to jednoduchý princíp vlastného príkladu. Preto neposielajte deti za vzdelaním, ale príďte s nimi. Keďže my sami máme štyri úžasné deti, hľadali sme riešenie aj pre rodiny. Preto sa rodinné kurzy (dieťa a rodič v rovnakom čase, v inej triede, aj iný jazyk, prípadne aj spoločne na jednom kurze) tešia veľkej obľube.

Presvedčte sa sami, tešíme sa na vás.

Erika a Stanislav Rapaví

a váš tím BrainyJAM Trnava

 

Naši lektori