O nás

     

    Otvárate stránky rodinnej jazykovej školy v Trnave Brainy JAM, ktorá je licencovaným partnerom Brainy SK, s.r.o.

Vďaka 25-ročnej praxi v oblasti jazykového vzdelávania a vďaka osvedčeným patentovaným metódam sa budete učiť moderne a systematicky.

Vzdelávať vás budú špičkoví, kreatívni lektori, s dôrazom na zážitkové učenie – lebo niet vzdelania mysle bez vzdelania srdca.

    „NIE CHOĎ, ALE POĎ!“

   Je mojím krédom pri výchove a vzdelávaní detí ako aj dospelých. Je to jednoduchý princíp vlastného príkladu. Preto neposielajte deti za vzdelaním, ale príďte s nimi.

                                     Tešíme sa na vás.

                              PaedDr. Erika Rapavá a váš tím BrainyJAM 

Translate »