Skupinové kurzy

Skupinové – tu máme jednu dôležitú zásadu. A síce, máme kurzy s maximálne piatimi študentami. Aby sme aj tu zachovali individuálny prístup, ale zároveň vniesli do kurzu súťaživosť, emócie, zážitky. V malej skupine sa to dá a študenti si odnášajú motiváciu vedieť stále viac, pretože sa v skupine radi porovnávajú.