Individuálne kurzy

Individuálne kurzy – pred zápisom do kurzu si pozorne vypočujeme vaše požiadavky a predstavy, pýtame sa na vaše skúsenosti s jazykom, na vaše silné stránky a až na základe toho sa snažíme „ušiť kurz priamo na mieru“. Počas kurzu sledujeme váš progres a dolaďujeme, niekedy netreba meniť v nastaveniach nič, lebo krásne napredujete, a niekedy vykonáme zmeny, aby sedela aj „chémia“ s lektorom. Ak prichádzate na kurzy s dobrým pocitom, a ešte s lepším odchádzate, trafili sme klinec po hlavičke. Verte, je to živý proces a dôležitá je komunikácia. Možno práve preto sú individuálne kurzy u nás v prevahe.