Preklady a tlmočenie

Preklady:

  • všetky typy prekladov úradných a neúradných z/do viacerých svetových jazykov plus ich kombinácie

 

Tlmočenie:

  • simultánne aj konzekutívne
  • obchodné jednania, školenia, konferencie, prednášky, svadby atď.

 

Korektúry slovenského textu

  • jazykové, gramatické a typografické

 

Volajte a dohodnite si cenu a čas potrebný na realizáciu vášho prekladu / tlmočenia / korektúry:

Kontaktná osoba: PaedDr. Erika Rapavá

E-mail: info@jazykovaskolatrnava.sk

Telefónne číslo: 0905 228 377